รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MS14

ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร
ใช้เวลาติดตั้ง7วัน
สถานที่ มบ.เมืองเอก รังสิต
มีเพิ่มหลังคาด้านหน้า 1 เมตร