รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MS11

สถานที่ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี

ขนาด 3.60 x 5.40 เมตร

ระเบียง 2 ด้าน ด้านละ 20 ตรม.

กระจาก 2 ด้าน

ช่องแสงบนหลังคา 1.50 x 1.00 เมตร

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าฐานราก