รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MS07

แบบดัดแปลง ขนาด 4.5 x 3.6 เมตร

ปูไม้เทียมเต็มหลังคา