รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย

  • MS-07 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3.60×5.40×2.78 เมตร
  • MS-07 แบบไม่มีบันไดวนและระเบียง 2 หลัง ขนาด 3.60×5.40×2.78 เมตร