รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร้จรูป MS07

แบบยกพื้นสูง

ขนาด 3.60 x 5.40 x 2.87 เมตร

สถานที่ เกาะพงัน