รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK25

ขนาด 4 x 7.28 เมตร

หมายเหตุ

– ราคานี้ไม่รวมงานพื้นฐานราก

– ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว