รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK2-5 (7 ห้องชุด)

ขนาด กว้าง 3.64 x 9.1 เมตร

รวมพื้นที่ = 33.12 (ตรม/ห้อง)

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว