รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK2-3

ขนาด กว้าง 3.64 เมตร

ยาว 5.46 เมตร

รวมพื้นที่ทั้งหมด กว้าง x ยาว 19.87 (ตรม.)

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว