รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK54

ขนาด 8.9 x 7.12 เมตร

เพิ่มระเบียงไม้เทียมและหลังคาระเบียง

รวมฐานราก

หมายเหตุ

-ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

-ไม่รวมค่าขนส่ง