รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK ออกแบบขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ขนาด 8.90 x 19.58

สถานที่ บ.อิตัลไทยวัศวกรรม จ.ชัยภูมิ

หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว