รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK-24

ขนาด 3.56 x 7.40

– เพิ่มระเบียงไม้เทียมและราวกั้น

– เพิ่มหลังคาระเบียง

หมายเหตุ  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว