รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MK-23

ขนาด 3.60 x 5.40 x 2.87

สถานที่ ประทิว ชุมพร

หมายเหตุ

– ราคานี้ไม่รวมค่าฐานราก

– ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง

– ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว