รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บ้านสำเร็จรูป MS-14 ใช้เวลาติดตั้ง 7 วัน

สถานที่ หมู่บ้านเมืองเอก รังสิต
เพิ่มหลังคาด้านหน้า 1 เมตร