รายละเอียดสินค้า

Model บ้านสำเร็จรูป  MS-12 บ้านสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 6 x ยา ว 6 x สูง 6 เมตร 2 ชั้น
 • ขนาดภายในชั้น 1 กว้าง 3.88 x ยาว 5.68 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอยในห้อง 22.04  ตรม.
 • ระเบียงไม้เทียมด้านหน้าชั้น 1 ขนาด กว้าง 2.0 x ยาว 5.68 เมตร
 • ขนาดภายในชั้น 2 ขนาดกว้าง 3.48 x ยาว 3.88 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 13.40 ตรม.
 • ระเบียงชั้น 2 ขนาด กว้าง 2.20 x ยาว 3.88 เมตร
 • ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ ขนาด1.20 x 1.60 เมตร (รวมถังบำบัดและขุดติดตั้ง)
 • ตกแต่งด้วยบันไดวน และระแนงเหล็ก
 • รวมพื้นที่ใช้สอย 48 ตรม.
 • ยกพื้นสูง 20 ซม.
 • พื้นภายใน ติดตั้งด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 16 มิลปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา 3 มิลลิเมตร
 • ประตูและกระจก อลูมิเนียมอบขาวหรืออบดำ
 • ระบบไฟฟ้า ชั้น 1หลอดไฟ LED  4 จุด ห้องน้ำ 1 จุด ไฟตกแต่งด้านหน้าระเบียง 2 จุด
 • ชั้น 2 หลอดไฟ LED จำนวน 2 จุด
 • ไฟตกแต่งด้านหน้าระเบียงชั้น 2 จำนวน 2 จุด พัดลมดูดอากาศ 2 จุด
 • สวิซท์ 6 จุด ปลั๊ก 6 จุด พร้อมตู้โหลดขนาด 50 แอมป์
 • เดินสายไฟด้วยท่อร้อยสายไฟ
หมายเหตุ :
 • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง (ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง)
 • ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก

แปลนบ้าน