สอบถามน่อยค่ะกู้เงินทำบ้านที่ ธอส ต้องใช้เอกสารหรือมีเงื่อนไขยังไงขอข้อมูลคนที่เคยกู้มา (คำถามจากเฟซบุ๊ก)

สอบถามน่อยค่ะกู้เงินทำบ้านที่ ธอส ต้องใช้เอกสารหรือมีเงื่อนไขยังไงขอข้อมูลคนที่เคยกู้มา

ทางเว็บไซต์เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาแบ่งปัน ขออนุญาตไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัว

มีผู้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

เรากู้อยู่จ้า เหลือรับเงินงวดสุดท้ายแล้ว เอกสารที่ใช้จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองเงินเดือน
4.สเตทเม้นย้อนหลัง6เดือน
5.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือน
6.เคยติดบูโร เอาใบปิดยอดกับใบตรวจบูโรยื่นด้วย
7.แบบบ้านพร้อมใบBOQ
8.สัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา
9.สำเนาบัตรปชช กับทะเบียนบ้านผู้รับเหมา
10.หนังสือขออนุญาติก่อสร้าง (ขอจาก อบต.)
11.สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง

Scroll to Top