การสั่งสินค้าและชำระเงิน

การชำระเงิน หลังจากเซ็นต์สัญญาบ้านสำเร็จรูป

  1. มัดจำ ชำระเงิน 50% ของใบเสนอราคา หลังจากบริษัทรับยอดเงินที่ชำระแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
  2. ส่งสินค้า ชำระเงิน 40% บริษัทจะเก็บยอดนี้หลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว
  3. ติดตั้งเสร็จ ชำระเงิน 10% สำหรับยอดที่เหลือ
การขนส่ง
  • เราจะทำการขนส่งไปสถานที่ลูกค้าต้องการ หลังจากทำสัญญา 20 วัน
วิธีชำระเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • สาขาบางมด
  • เลขที่บัญชี 090-105-122-4

* ยืนราคาภายใน 30 วันหลังจากออกใบเสนอราคา

Scroll to Top